كل عناوين نوشته هاي jila shams

jila shams
[ شناسنامه ]
با تو ...... يكشنبه 92/6/31
امروز ...... پنج شنبه 92/5/31
سالنامه ...... يكشنبه 91/12/27
وقـتي که طبيـعت بـوم نقـاشـي شـود ...... سه شنبه 91/11/17
بچه که بودم ...... سه شنبه 91/11/17
  ==>   ليست آرشيو شده ها